Saturday, July 17, 2010

Hoom. №41. Friday. 8 (21) September. 1917. Front page.

 


משה אלפרין מברך בשנה מאושרה ובשנת שיבת ציון את ר' הלל זלוטופולסקי ורעיתו ובנם ואת ה' יוסף
פרסיץ ורעיתו שושנה הבת ציון העדינה
והנאמנה וב''ב
מוסקבה לשנת תרע''ח.

Моше Альперин
Желает счастливого нового года и года возвращения в Сион раву
Гилелю Злотопольскому и его супруге и его их сыну и господину Иосифу
Персицу и его супруге Шошане, нежной и верной
дочери Сиона, и членам их семьи
Москва на 5678 год.


את ה' אריה ליב מרגלין וב''ב מברך
בשנת אושר וברכה
משה אלפרין.

Господину Арье Лейбу Марголину и членам его семьи желает
счастливого и благословенного года
Моше Альперин.


את אבי, אחי ואחיותי וב''ב ואת כל קרובי ומיודעי
אני מברך בשנת שלום ושלוה
ובכתיבה וחתימה טובה
משה אלפרין.
מוסקבה לשנת תרע''ח.

Своему отцу, брату и сестрам и членам семьи и всем близким и знакомым
желает мирного и спокойного года
и «благоприятного решения»
Моше Альперин.
Москва на 5678 год.


את חביבנו הרב ר' הלל רומאנובסקי שנאומיו
היפים והנשגבים משרישים בלבות כל שומעיהם
אהבה עזה לישראל ולתורתו שדעותיו הנעלות
ואש-אהבתו לכל קדשינו היו לנו לעינים תמיד,
אביהם הרוחני ומחנכם חברתנו ובית העקד
בית המקרא אשר לה - אנו מברכים בצאתו כי
יעלה מעלה מעלה כאשר יאתה לנפשו הדגולה
ולכשרונותיו המצוינים.
נשיאי ועד החברה הביבליותיקה היהודית
הבורונאית מ. טננבוים ודוב אלטשולר.

Нашего дорогого рава Гилеля Романовского, чьи прекрасные
и возвышенные речи внушают сердцам всех слушающих их
великую любовь к Израилю и его Учению (Торе), чьи высокие знания
и огонь любви ко всем нашим святыням были всегда перед нашими глазами,
духовного отца и наставника нашего общества и его бейт ха-екед
и бейт ха-микра - мы поздравляем с его отъездом потому что
он поднимается (Импф.) все выше и выше (1), когда ??? (2) своей великой душе
и своим великолепным дарованиям.
Лидеры комитета общества еврейской баронской библиотеки М.Таненбойм и Дов Альтшулер.

  Реминисценции:
 1. Иезекиил 40:6
  הַגֵּר אֲשֶׁר בְּקִרְבְּךָ יַעֲלֶה עָלֶיךָ מַעְלָה מָּעְלָה וְאַתָּה תֵרֵד מַטָּה מָּטָּה.
  The alien who is among you shall rise above you higher and higher, but you will go down lower and lower.
 2. Иов 37:22
  מִצָּפֹון זָהָב יֶאֱתֶה עַל־אֱלֹוהַּ נֹורָא הֹוד׃
  Out of the north comes golden splendor; Around God is awesome majesty
«Баронская библиотека»: имеется в виду библиотека барона Г.О.Гинцбурга, т.е., очевидно, библиотека Общества для распространения просвещения между евреями (ОПЕ).
מקבלים ילדים לחנוך וללמוד בפנסיון
הנפתח על יד הגמנזיה וגן הילדים של
ל.מ. קחאנובסקי ביקטירינוסלב.
החניכים יקבלו בפנסיון זה חנוך דתי, הדרכה
טובה והשגחה מעולה.
Екатеринослав. Гим. Кохановского, Пр. 180.

Принимаем детей для образования и учебы в пансионе
который открылся при гимназии и детском саду
Л.М.Кохановского в Екатеринославе.
воспитанники получат в этом пансионе религиозное образование,
хорошее обучение и прекрасный присмотр.
Екатеринослав. Гим. Кохановского, Пр. 180.


לשתי נערות דרושה עלמה אינתיליגנטית אם
השכלה לא פחות מתיכונית וידיעת שפה עבר
על בוריה. בהצעות לפנות על פי הכתבת:
Москва, Б. Сухаревская пл.,д. 10-12, кв. 9
Е.Г.Левинъ, тел. 368-56

Двум девицам требуется интеллигентная барышня с
образованием не ниже среднего и знающая иврит
в совершенстве. С предложениями обращаться по адресу:
Москва, Б. Сухаревская пл.,д. 10-12, кв. 9
Е.Г.Левинъ, тел. 368-56


קורסיסטה
שגמרה את הגמנזיה בהצטיינות, מורה מומחה
בעיברית, על-פי השיטה הטבעית, מקבלת שעורים,
עבריים וכלליים. לפנות על-פי הטיליפון 46-06
בעד אסתר.

Курсистка
которая закончила гимназию с отличием, профессиональная учительница
на иврите, по натуральному методу, дает [досл. принимает] уроки,
ивритские и общие. Обращаться по телефону 46-06
к Эстер.


Сведений ни о ком из упомянутых (Гилель Романовскй, Моше Альперин, Л.М.Кохановский, Арье Лейб Марголин, Дов Альтшулер, М.Таненбойм) пока нет.

Как можно видеть, новогодние поздравления не уместились в №38, где им отведена вся первая полоса.

No comments: