Sunday, July 5, 2015

täna


bijau būti sniegas, bijau kristi į žemę,
trenktis, būti seniu besmegeniu,
bijau tavęs, bijau pomirtinio gyvenimo,
jei esu kiaulė, tada būti koldūnais,
būti dešra, būti klijais, laikančiais keturis metų laikus,
būti pigiai parduodamu mėšlu, noriu būti
brangiai parduodamu mėšlu,
nebevartojamas keiksmažodis,
laikas yra pinigai, tada šūdu geriau, bet bijau,
krenta raidės ir iš jų auga
grėsmė kažkuo būti, reikia būti, bet ne po mirties,
dabar reikia būti, ir geriau jau ne gyvuliu,
nes kitaip po visko keliausi į fabriką, į produktus,
nebijok, nebijok, nes ateis vasara, ateis vasara
ir aš ateisiu, ir tave pasiimsiu,
nupirksiu už 1,39 Lt, ištrauksiu iš šaldytuvo,
ir kalbėsiuos, kol vėl pradėsi kalbėti,
kol pradėsim kalbėtis, kol praeis šis gyvenimas,
kraujas išmuš smegenis į paviršių,
gyvensim ilgai ir laimingai
kaip kokioje pasakoje apie princeses
su gražiomis dešrelėmis, kurios net ir nebūdamos gyvos
yra daugiau nei dešrelės lėkštėj

боюсь быть снегом, боюсь падать на землю,
грохнуться, быть старым безмозглым,
боюсь тебя, боюсь посмертной жизни,
если я свинья, тогда быть мне пельменями,
быть колбасой, быть клеем четерехлетней выдержки,
быть дешевым навозом, а хотелось бы быть
дорогим навозом,
устаревшее бранное,
время деньги, тогда уж лучше дерьмом, но боюсь,
буквы падают и из них прозябает,
опасность быть кем-то, нужно быть, но не после смерти,
нужно быть сейчас, и лучше уж не животным,
а не то неизбежно отправишься в производство, на продукты,
не боись, не боись, ведь весна придет,
и я приду, приберу тебя,
приобрету за 1.39, выну из морозилки,
и ты заговоришь, ты начнешь опять говорить,
как начнем говорить, как пройдет эта жизнь,
кровь вышибет мозги наверх,
заживем долго и счастливо
как в какой-нибудь сказке про принцессу
с замечательными сосисками, в которых неживой материи
больше, чем на тарелке самих сосисок.

Mantas Balakauskas/ 2014. Iš kn. "Tyra kaip geltonas".


No comments: